BÁO CÁO CÔNG TÁC BVMT NĂM 2022

  1. Báo cáo công tác BVMT là gì ?
  2. Đối tượng nào cần phải thực hiện báo cáo công tác bảo vệ môi trường?
  3. Tần suất thực hiện báo cáo công tác bảo vệ môi trường
  4. Cơ quan tiếp nhận báo cáo công tác bảo vệ môi trường
  5. Mức phạt khi không thực hiện báo cáo công tác bảo vệ môi trường
  6. Đơn vị tư vấn lập Báo cáo công tác bảo vệ môi trường.

Theo các quy định trước đây, các doanh nghiệp khi đi vào hoạt động phải thực hiện rất nhiều loại báo cáo môi trường trong 01 năm.

Đồng thời những báo cáo môi trường này phải nộp cho nhiều cơ quan quản lý nhà nước khác nhau với tần suất báo cáo khác nhau.

Từ năm 2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP để có những thay đổi tích cực về chế độ Báo cáo công tác bảo vệ môi trường của doanh nghiệp. Theo đó, doanh nghiệp chỉ phải thực hiện một Báo cáo công tác bảo vệ môi trường, nộp trước ngày 15.1 của năm kế tiếp, thay vì phải thực hiện nhiều loại báo cáo môi trường và phải nộp nhiều lần với nhiều cơ quan tiếp nhận như trước đây..

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường là gì ?

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường là báo cáo tổng thể các vấn đề về môi trường của doanh nghiệp phải thực hiện để báo cáo đến các cơ quan quản lý nhà nước về vấn đề môi trường định kỳ hàng năm.

Hồ sơ Báo cáo công tác bảo vệ môi trường tổng hợp các loại báo cáo định kỳ hàng năm của doanh nghiệp về vấn đề môi trường, bao gồm: báo cáo quan trắc môi trường, báo cáo quản lý chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại, phế liệu.

BÁO CÁO CÔNG TÁC BVMT NĂM 2022
BÁO CÁO CÔNG TÁC BVMT NĂM 2022

 

Báo cáo CTBVMT năm 2022

 

Báo cáo công tác BVMT năm 2022

Đối tượng nào cần phải thực hiện báo cáo công tác bảo vệ môi trường?

Đối tượng cần phải thực hiện Báo cáo công tác BVMT bao gồm: Chủ dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ, trừ Đối tượng là chủ đầu tư và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật của khu công nghiệp theo Quy định chi tiết Thông tư 02/2022/TT-BTNMT. Cũng theo đó, Doanh nghiệp phải có trách nhiệm lưu giữ các tài liệu liên quan đến báo cáo. Để cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối chiếu khi thực hiện công tác thanh, kiểm tra.

– Các Cơ sở sản xuất lớn hoặc nhỏ

– Các cơ sở lưu trú như Khách sạn, Nhà nghỉ (có từ 10 phòng trở lên)

– Các Bệnh viện, Phòng khám, Trường học

– Các Nhà hàng không phân biệt quy mô lớn nhỏ

– Chung cư, tòa nhà, các công trình xây dựng

– Các khu công nghiệp, khu dân cư, trung tâm thương mại và Siêu thị.

Tần suất thực hiện báo cáo công tác BVMT:

Tần suất thực hiện báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ là 1 lần/năm.

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hàng năm (kỳ báo cáo tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12) được gửi tới các cơ quan quản lý trước ngày 5 tháng 01 của năm tiếp theo.

Cơ quan tiếp nhận báo cáo công tác bảo vệ môi trường: 

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường gửi tới các cơ quan như sau:

– Cơ quan đã phê duyệt, xác nhận báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc hồ sơ về môi trường tương đương của dự án, cơ sở

– Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh thành phố (nơi dự án, cơ sở có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ)

Mức phạt khi không thực hiện báo cáo công tác bảo vệ môi trường:

Do Báo cáo công tác bảo vệ môi trường là báo cáo tổng hợp, bao gồm: báo cáo quan trắc môi trường, báo cáo quản lý chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại, phế liệu và khai thác khoáng sản. Vì thế, nếu doanh nghiệp không thực hiện lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường  sẽ áp dụng mức phạt đã được quy định tại Nghị định 45/2022/NĐ-CP ngày 7 tháng 7 năm 2022 https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Nghi-dinh-45-2022-ND-CP-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-linh-vuc-bao-ve-moi-truong-484772.aspx.

Quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, với khung hình phạt cao nhất là 500 triệu đồng. Việc thực hiện báo cáo công tác bảo vệ môi trường phải đúng các thông số và tần suất trong chương trình quan trắc của doanh nghiệp để không phạm các lỗi như quan trắc không đúng, không đủ thông số theo quy định.

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường hàng năm

Liên hệ 0946 966 029 để được tư vấn miễn phí.

Mẫu báo cáo công tác bảo vệ môi trường của cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ                                 

a.Chủ cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ thuộc đối tượng được cấp phép BVMT thì thực hiện theo mẫu số 05A. phụ lục VI ban hành kèm theo thông tư 02/2022/TT-BTNMT;

b.Chủ cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ thuộc đối tượng phải đăng ký môi trường thì thực hiện theo mẫu số 05B. phụ lục VI ban hành kèm theo thông tư 02/2022/TT-BTNMT.

c. Đối tượng được miễn đăng ký môi trường theo quy định tại Điều 32 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP thì không phải thực hiện báo cáo công tác bảo vệ môi trường.

Đơn vị tư vấn lập Báo cáo công tác bảo vệ môi trường.

Công ty TNHH xây dựng và Phát triển tài nguyên Môi trường Thành Công

Địa chỉ: SN 62 Tây Trà, Trần Phú, quận Hoàng Mai, Tp Hà Nội

Hotline: 0946 966 029 

Website: chongthamdanosa.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi ngay

error: Content is protected !!
Contact Me on Zalo