Các đối tượng phải lập kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu

Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu

Sự cố tràn dầu là gì?

Theo Điều 3 Quy chế Hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu kèm theo Quyết định 12/2021/QĐ-TTg, có quy định:

Sự cố tràn dầu là hiện tượng dầu từ các phương tiện chứa, vận chuyển khác nhau, từ các công trình và các mỏ dầu thoát ra ngoài môi trường tự nhiên do sự cố kỹ thuật, thiên tai hoặc do con người gây ra.

Các đối tượng phải lập kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu

Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu là gì?

Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu là dự kiến các nguy cơ, tình huống sự cố có khả năng xảy ra tràn dầu cùng các phương án ứng phó trong tình huống dự kiến đó, các chương trình huấn luyện, diễn tập để đảm bảo sự sẵn sàng các nguồn lực kịp thời ứng phó khi sự cố tràn dầu xảy ra trên thực tế.

Luật quy định lập kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu

– Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường 2020 ngày 17 tháng 11 năm 2020;

– Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 25 tháng 11 năm 2015;

– Căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004 và Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 17 tháng 06 năm 2014 ;

– Căn cứ Luật Biển Việt Nam ngày 21 tháng 6 năm 2012;

– Theo đề nghị của Bộ Quốc phòng, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn;

– Thủ tướng Chính phủ Quyết định ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu theo Quyết định số 12/2021/QĐ-TTg Ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu ngày 24 tháng 03 năm 2021

Quy trình nộp và thẩm định kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu

 – Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.

 – Bước 2: Ủy ban nhân dân các tỉnh giao cho các cơ quan chuyên môn (Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Công thương, …) tiếp nhận hồ sơ, tổ chức họp Hội đồng thẩm định giúp thẩm định về mặt chuyên môn đối với tất cả các dự án theo Điều 7, Quyết định 12/2021/QĐ-TTg.

 – Bước 3: Các cơ quan chuyên môn (Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Công thương, …)  tiếp nhận hồ sơ, cùng với đơn vị tư vấn, phối hơp tiến hành đi kiểm tra thực tế tại dự án, cơ sở; xem xét, đánh giá và xác nhận kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu cho tổ chức, cá nhân.

 – Bước 4: Tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả theo thời gian hẹn và tổ chức thực hiện

Các đối tượng phải lập kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu

– Các cơ sở kinh doanh xăng, dầu.

– Các cảng, cơ sở, dự án có nguy cơ sự cố tràn dầu tại địa phương.

– Các cơ sở, dự án dầu khí ngoài khơi.

– Các Tổng kho xăng dầu, kho xăng dầu.

– Các Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu

– Các nhà máy nhiệt điện hoặc các cơ sở đóng tàu thuyền,… có sử dụng nhiều dầu nhiên liệu.

– Các tàu chở dầu mang cờ quốc tịch Việt Nam có tổng dung tích từ 150 tấn trở lên, các tàu loại khác có tổng dung tích từ 400 tấn trở lên,

– Tàu chở dầu Việt Nam có tổng dung tích từ 150 tấn đăng ký trở lên tham gia vào việc chuyển tải dầu giữa tàu với tàu trên biển Việt Nam.

Ứng phó và khắc phục sự cố tràn dầu 

Ứng phó sự cố tràn dầu là các hoạt động sử dụng lực lượng, phương tiện, thiết bị, vật tư nhằm xử lý kịp thời, loại trừ hoặc hạn chế tối đa nguồn dầu tràn ra môi trường.

Khắc phục hậu quả sự cố tràn dầu là các hoạt động nhằm làm sạch đất, nước, hệ sinh thái khu vực bị nhiễm dầu và các biện pháp hạn chế thiệt hại, phục hồi môi sinh, môi trường sau sự cố tràn dầu.

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG THÀNH CÔNG
Các đối tượng phải lập kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu

Địa chỉ: SN 62 Tây Trà, Trần Phú, quận Hoàng Mai, Tp Hà Nội         

Hotline: Ms Phương- 0946.966.029

Website: chongthamdanosa.com

Email: thanhcong.erdac@gmail.com

Facebook: thanhcongcoltđ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi ngay

error: Content is protected !!
Contact Me on Zalo