Bảo vệ môi trường đối với khu kinh tế

Bảo vệ môi trường đối với khu kinh tế

Môi trường luôn là một trong những vấn đề nóng bỏng luôn được quan tâm trong xã hội. Song song với quá trình phát triển của nền kinh tế công nghiệp thì môi trường cũng đang ngày càng bị đe dọa nghiêm trọng do hoạt động sinh hoạt và kinh doanh sản xuất của con người. Đặc biệt là các khu kinh tế tập trung các nhà máy công trình xả các loại chất thải ra môi trường, có nguy cơ tác động xấu đến môi trường.

1. Hạ tầng bảo vệ môi trường đối với khu kinh tế

Khu kinh tế là khu vực có ranh giới địa lý xác định, gồm nhiều khu chức năng, được thành lập để thực hiện các mục tiêu thu hút đầu tư, phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ quốc phòng, an ninh. Cụ thể theo khoản 1 Điều 50 Luật bảo vệ môi trường 2020 quy định khu kinh tế phải có hạ tầng bảo vệ môi trường bao gồm:

a)Hệ thống thu gom, lưu giữ chất thải rắn;

b) Hệ thống thu gom, thoát nước mưa;

c) Hệ thống thu gom, thoát nước và xử lý nước thải bảo đảm nước thải sau xử lý đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường; hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục đối với trường hợp khu kinh tế có hệ thống xử lý nước thải tập trung phải quan trắc tự động, liên tục theo quy định của Luật này;

d) Diện tích cây xanh bảo đảm tỷ lệ theo quy định của pháp luật về xây dựng.

e) Ban quản lý khu kinh tế phải có bộ phân chuyên môn về bảo vệ môi trường, có nhân sự phụ trách về bảo vệ môi trường được đào tạo chuyên ngành môi trường hoặc lĩnh vực chuyên môn phù hợp với công việc được đảm nhiệm (theo khoản 2, Điều 50 Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định).

Bảo vệ môi trường đối với khu kinh tế
Nguồn ảnh: Thư viện pháp luật

2. Trách nhiệm ban quản lý khu kinh tế

Theo khoản 3 Điều 50 Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định như sau:

a)Kiểm tra, giám sát việc đầu tư xây dựng hạ tầng bảo vệ môi trường các khu chức năng sản xuất công nghiệp trong khu kinh tế theo quy định của pháp luật;

b) Phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp giấy phép môi trường, thanh tra về bảo vệ môi trường và thực hiện công tác bảo vệ môi trường khác trong khu kinh tế theo quy định của pháp luật;

c) Tổ chức kiểm tra về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp trong khu kinh tế theo kế hoạch đã dược Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt;

d) Phát hiện kịp thời vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường của tổ chức, cá nhân và kiến nghị xử lý theo quy định của pháp luật;

đ) Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường khác do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền theo quy định của pháp luật;

e) Báo cáo tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường của khu kinh tế theo quy định của pháp luật;

g) Trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.

 

[TÀI LIỆU THAM KHẢO]

1. Luật Hoàng Anh. Bảo vệ môi trường đối với khu kinh tế là gì?. Nguồn:https://luathoanganh.vn/moi-truong/bao-ve-moi-truong-doi-voi-khu-kinh-te-la-gi-lha9706.html

2. Bộ phận tư vấn pháp luật Môi trường – Công ty luật Minh Khuê. Bảo vệ môi trường đối với khu kinh tế theo quy định mới nhất. Nguồn: https://luatminhkhue.vn/bao-ve-moi-truong-doi-voi-khu-kinh-te-theo-quy-dinh-moi-nhat.aspx

3. Chỉ dẫn áp dụng luật bảo vệ môi trường và mức xử phạt vi phạm hành chính, xử lý hình sự trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG THÀNH CÔNG
Bảo vệ môi trường đất

Địa chỉ: SN 62 Tây Trà, Trần Phú, quận Hoàng Mai, Tp Hà Nội         

Hotline: Ms Phương- 0946.966.029

Website: chongthamdanosa.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi ngay

error: Content is protected !!
Contact Me on Zalo