Kiểm toán môi trường

Kiểm toán môi trường

1. Kiểm toán môi trường là gì ?

Kiểm toán môi trường (Environmental Audit) là việc xem xét, đánh giá có hệ thống, toàn diện hiệu quả quản lý môi trường, kiểm soát ô nhiễm của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. (Luật BVMT 2020)

2. Mục tiêu của kiểm toán môi trường

Mục đích kiểm toán môi trường là giúp bảo vệ sức khỏe an toàn con người, bảo vệ môi trường:

– Tạo điều kiện cho việc kiểm toán, quản lí tình trạng thực tế của môi trường.

– Đánh giá sự tuân thủ các chính sách của tổ chức, kể cả việc đáp ứng các yêu cầu về quy chế. Kiểm toán môi trường là một công cụ giám sát trợ giúp việc ra quyết định và giám sát quản lý môi trường.

– Duy trì niềm tin của người dân đối với chính sách môi trường của Nhà nước.

– Nâng cao nhận thức của cán bộ, công nhân viên trong các nhà máy về việc thi hành các chính sách môi trường.

– Tìm kiếm các cơ hội cải tiến để sản xuất và BVMT tốt hơn.

3. Nội dung của kiểm toán môi trường

– Thiết lập báo cáo kiểm toán và thông tin kết quả kiểm toán cho khách hàng và cơ sở bị kiểm toán.

– Nghiên cứu, kiểm tra kỹ các tài liệu, số liệu, các báo cáo môi trường của các công ty, nhà máy trong một thời gian nhằm tìm kiếm những sai sót, vi phạm trong các hoạt động BVMT của các cơ sở đó. Từ đó đi đến kết luận xem các CSSX này đã đạt được các mục tiêu BVMT đề ra hay chưa, đồng thời cũng đưa ra các biện pháp cải thiện một cách hợp lý, hiệu quả.

– Thu thập các thông tin của một cuộc kiểm toán được thông qua quá trình phỏng vấn các cán bộ chủ chốt, cán bộ công nhân viên của nhà máy, hoặc thông qua các bảng câu hỏi kiểm toán thực hiện trực tiếp tại hiện trường…Từ đó để có thể đánh giá một cách chính xác nhất hoạt động BVMT và sự tuân thủ các chính sách, pháp luật môi trường của các CSSX.

– Một cuộc rà soát có hệ thống, liên quan tới việc phân tích, kiểm tra, xác nhận các thủ tục và thực tiễn hoạt động BVMT của các doanh nghiệp, nhà máy

4. Ý nghĩa và lợi ích của kiểm toán môi trường

Kiểm toán môi trường tạo ra nhiều lợi ích trong việc quản lý môi trường tại doanh nghiệp, cũng như các công ty, tổ chức sản xuất. Sau đây là những lợi ích chính của kiểm toán môi trường:

– BVMT và giúp đảm bảo sự tuân thủ các điều luật về môi trường.

– Nâng cao trình độ quản lý và nhận thức của công nhân tại các nhà máy trong việc thi hành các chính sách môi trường.

– Cải thiện công tác quản lý môi trường giúp tiết kiệm chi phí.

– Hiểu rõ các sự cố môi trường có thể xảy ra, có biện pháp ứng phó phù hợp mà không gây tổn hại đến sự phát triển sản xuất;

– Giúp doanh nghiệp hiểu rõ các vấn đề môi trường còn tồn tại tại nhà máy;

– Đánh giá hoạt động và chương trình đào tạo cán bộ, công nhân viên của các nhà máy, CSSX về kiến thức môi trường.

– Hỗ trợ việc trao đổi thông tin giữa các nhà máy, các CSSX.

– Ngăn ngừa và tránh các nguy cơ, sự cố về môi trường ngắn hạn cũng như dài hạn.

– Nâng cao uy tín cho công ty, củng cố quan hệ của công ty với các cơ quan hữu quan.

– Thu thập được đầy đủ các thông tin về hiện trạng môi trường của nhà máy. Căn cứ vào đó để cung cấp các thông tin, cơ sở dữ liệu trong các trường hợp khẩn cấp và ứng phó kịp thời.

5. Sự khác nhau giữa kiểm toán môi trường với ĐTM và quan trắc môi trường

– ĐTM là dự báo các tác động của dự án, đề xuất các biện pháp giảm thiểu tác động xấu, chương trình quản lý môi trường trước khi triển khai dự án còn kiểm toán môi trường không dự báo mà đánh giá thực tế các vấn đề về quản lý môi trường và các vấn đề tuân thủ yêu cầu BVMT trong giai đoạn hoạt động công ty/dự án.

– Kiểm toán môi trường không phải là đo đạc, phân tích các thành phần môi trường theo các thông số được thiết kế, tần suất, vị trí đã được thiết kế mà chú trọng về đánh giá các vấn đề môi trường qua quan sát, qua tài liệu quan trắc, qua tham vấn. Việc đo đạc, phân tích môi trường chỉ thực hiện khi có vấn đề phát sinh trong quá trình kiểm toán: khi cần xác định chính xác mức độ gây ô nhiễm môi trường hay khi có sự không đồng thuận về kết luận kiểm toán và đơn vị được kiểm toán (thí dụ kết luận KTMT cho là chủ dự án/công ty không tuân thủ về QCVN, gây ô nhiễm môi trường nhưng chủ dự án/công ty không chấp nhận: khi đó có thể thu mẫu, phân tích ô nhiễm để giải quyết bất đồng…).

6. Các bước kiểm toán môi trường

– Chuẩn bị danh mục những câu hỏi, checksheet về môi trường;

– Thực hiện khảo sát, đọc hiểu hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;

– Liên kết, kiểm tra các hồ sơ pháp lý hiện hữu và đối chiếu với hệ thống quản lý thực tế;

– Rà soát các hạng mục đã hoàn thành và đánh giá hiệu quả công việc;

– Đưa ra các hạng mục chưa được hoàn thành và đề xuất biện pháp quản lý/ xử lý;

– Đối với các hạng mục đã hoàn thành nhưng chưa đạt hiệu quả hoặc chưa tiết kiệm chi phí, nhóm Kiểm toán tư vấn đề nghị biện pháp khác phù hợp hơn;

– Kết thúc kiểm toán: tiến hành tổ chức cuộc họp với Trưởng ban đề nghị kiểm toán tại cơ sở và nhân sự có liên quan. Nhóm kiểm toán trình bày tổng quát những nội dung đã và chưa đạt được mục tiêu, đề xuất biện pháp cải thiện và phương án xử lý.

 

 

Kiểm toán môi trường
  

Hình 1: Quy trình kiểm toán môi trường

Nguồn hình ảnh: http://www.vacne.org.vn/kiem-toan-moi-truong-noi-dung-phuong-phap-va-ung-dungkiem-toan-moi-truong-noi-dung-phuong-phap-va-ung-dung

7. Các loại kiểm toán môi trường?

Kiểm toán sự tuân thủ (compliance audits)

– Là loại kiểm toán nhằm đánh giá sự tuân thủ đối với các tiêu chí của luật pháp, quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn, giới hạn cho phép hoặc hướng dẫn của các tổ chức

Kiểm toán chuyên biệt (specialized audits)

– Là loại kiểm toán bổ sung, là loại hình chuyên biệt của KTMT như kiểm toán đánh giá rủi ro, nguy hại, giảm thiểu chất thải và kiểm toán năng lượng.

Kiểm toán đánh giá trách nhiệm (liability audits)

– Là loại kiểm toán được thực hiện qua thu thập thông tin từ các cuộc phỏng vấn, qua nghiên cứu các thông tin trong quá khứ và qua thanh tra tại các địa điểm để đánh giá trách nhiệm của các bên.

[TÀI LIỆU THAM KHẢO]

1. Kiểm toán môi trường: Nội dung, phương pháp và ứng dụng -PGS.TS Lê Trình – Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam.

2. Giáo trình kiểm toán môi trường – Giáo trình giảng dạy cho sinh viên đại học và sau đại học ngành quản lý môi trường – Nhà xuất bản Đại học công nghiệp TP.HCM – Võ Đình Long.

3. Kiểm toán môi trường. Nguồn: https://moitruonglighthouse.com

4. Luật bảo vệ môi trường 2020

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG THÀNH CÔNG
Bảo vệ môi trường đất

Địa chỉ: SN 62 Tây Trà, Trần Phú, quận Hoàng Mai, Tp Hà Nội         

Hotline: Ms Phương- 0946.966.029

Website: chongthamdanosa.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi ngay

error: Content is protected !!
Contact Me on Zalo