Xác định thẩm quyền cấp GPMT

QUAN TRẮC MT NĐ 08/2022/NĐ-CP

Đối với hệ thống quan trắc nước thải tự động được triển khai thực hiện theo một số quy định như Luật BVMT 2020, Nghị định 08/2022/NĐ-CP.

Thay đổi mới liên quan đến đối tượng, thông số, tần suất và thời hạn phải lắp đặt hệ thống quan trắc tự động, liên tục tích hợp vào trong giấy phép môi trường.

QUAN TRẮC MT NĐ 08/2022/NĐ-CP
QUAN TRẮC MT
QUAN TRẮC NƯỚC THẢI ĐỊNH KỲ

1. Quan trắc nước thải định kỳ theo Luật BVMT 2020

Căn cứ theo Điều 111 của Luật Bảo vệ môi trường 2020 thì các quy định về quan trắc nước thải bao gồm:

  • Đối tượng phải quan trắc nước thải tự động, liên tục:

+ Khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, cụm công nghiệp (CNN) có xả thải ra môi trường.

+ Dự án đầu tư, cơ sở thuộc loại hình sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm với lưu lượng xả thải trung bình trở lên.

+ Dự án đầu tư, cơ sở không thuộc loại hình sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm với lưu lượng xả thải trung bình trở lên.

+ Dự án đầu tư, cơ sở không thuộc loại hình sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm với lưu lượng xả thải lớn.

  • Đối tượng quan trắc nước thi định k:

+ Khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, CCN có xả nước thải ra môi trường.

+ Dự án đầu tư, cơ sở có lưu lượng xả thải lớn.

Mức xả thải được tính theo công suất thiết kế hệ thống xử lý nước thải, có quy định các mức xả thải trung bình và lớn ( theo quy định tại khoản 1 Điều 97 của Nghị định 08/2022/NĐ – CP) như sau:

  • Mức xả thải trung bình đối với dự án, cơ sở thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường từ 200m3/ngày đến dưới 500m3/ngày trở lên.
  • Mức xả thải lớn đối với dự án, cơ sở không thuộc loại hình sản xuất kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường từ 500m3/ngày đến dưới 1000 m3/ngày trở lên.2

2. Quan trắc nước thải theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP

Căn cứ theo Điều 97 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP thì quy định quan trắc nước thải có quy định những nội dung dưới đây.

  • Quan trắc định kỳ

+ Thông số và tuần suất theo giấy phép môi trường được cấp. Thông số quan trắc dựa theo quy chuẩn, loại hình sản xuất, nguyên nhiên liệu, công nghệ sản xuất, công nghệ xử lý chất thải.

+ Tần suất quan trắc: 3 tháng/lần đối với dự án, cơ sở lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và 6 tháng/lần cho các trường hợp còn lại.

  • Quan trắc tự động, liên tục

+ Chậm nhất đến ngày 31/12/2024 thì dự án, cơ sở, khu sản xuất kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp phải lắp đặt trạm quan trắc nước thải tự động với lưu lượng xả thải quy định tại Cột 4 Phụ lục XXVIII.

+ Dự án với lưu lượng xả thải quy định tại Cột 4 Phụ lục XXVIII khi vận hành thử nghiệm phải hoàn thành lắp đặt hệ thống quan trắc kể từ ngày 01/01/2025.

+ Thông số quan trắc tự động quy định tại Cột 3 Phụ lục XXVIII.

+ Đối với dự án, cơ sở có sử dụng Clo hoặc hóa chất khử trùng với lưu lượng từ 1000 m3/ngày trở lên thì thông số quan trắc gồm nhiệt độ, lưu lượng, clo đối với nước làm mát.

  • Yêu cầu đối với hệ thống quan trắc tự động:

+ Phải được kiểm định, hiệu chuẩn phù hợp với quy định về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng.

+ Kết nối, truyền số liệu về cơ quan môi trường.

+ Kết quả quan trắc dùng để theo dõi, đánh giá hiệu quả, sự phù hợp công trình XLNT.

3. Dịch vụ quan trắc nước thải uy tín

Nếu quý Doanh nghiệp cần quan trắc nước thải định kỳ để lập báo cáo quan trắc môi trường định kỳ hay thực hiện công việc lắp đặt trạm quan trắc nước thải tự động, liên tục hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua Hotline: 0946.966.029.

4. Tài liệu tham khảo 

Trong bài viết này chúng tôi tham chiếu các nguồn tài liệu:

  1. Luật BVMT 2020;
  2. Nghị định 08/2022/NĐ-CP;
  3. Chỉ dẫn áp dụng Luật Bảo vệ môi trường và mức xử phạt vi phạm hành chính, xử lý hình sự trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Công ty TNHH xây dựng và Phát triển tài nguyên Môi trường Thành Công

Địa chỉ: SN 62, Trần Phú, quận Hoàng Mai, Tp Hà Nội

Hotline: 0946 966 029 

Website: chongthamdanosa.com

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi ngay

error: Content is protected !!
Contact Me on Zalo